Пројекат међународна изложба "ИНОСТ МЛАДИХ"
Од 1994. до 1998. године Удружење иноватора регије Бања Лука успјело је одржати четири веома успјешне изложбе под називом "ИНОСТ" (ИНОваторство и СТваралаштво). Ова манифестација, због материјалниих разлога и стања наше привреде прелази у манифестацију "МАЛИ ИНОСТ", који је успјешно одржана задњих година. Од 2006. године ова манифестација прерасла је у међународну изложбу идеја и иновација младих, и мијења назив у "ИНОСТ МЛАДИХ".

Изложба иновација и стваралаштва младих "ИНОСТ МЛАДИХ" одржана је ове године (2009.) по 11 пут, а кроз њу је успјешно анимиран рад школске омладине (просечно са 300 радова и 500 аутора-годишње) и рад чланова удружења из РС, БиХ и земаља у окружењу. Ове године изложба је посвећена 130. годишњици рођења Милутина Миланковића - свјетског научника и проналазача са мотом "Науком, знањем и иновацијама заштитимо климу и живи свијет на планети".

Успостављена је добра сарадња са школама, институцијама, другим организацијама и удружењима а посебно са земљама у окружењу (Србија, Хрватска и Македонија). Афирмација знања као основне врједности а посебно инвентивне примијене знања у рјешавању техничких проблема на локалном и глобалном нивоу.

Циљ је да по квалитету експоната и структури учесника постане традиционална међународна изложба идеја, иновација и стваралаштва и да добије сертификат од WIPO-а.