Oдржана Годишња скупштина Савеза иноватора Републике Српске ПДФ Штампа Ел. пошта
понедељак, 25 фебруар 2013 22:35
Дана 23.02.2013. године у Бањој Луци одржана је Годишња скупштина Савеза иноватора Републике Српске, која је сљедила након одржаних годишњих скупштина свих 7 удружења у току мјесца фебруара ове године.

На Скупштини су разматрани и усвојени: Извјештај за 2012. годину, План активности Савеза и Финансијски план за 2013., те закључци и задаци за 2013. годину. Закључено је да је већина планираних активности успјешно реализована и то у највећој мјери захваљујући подршци Министарства науке и технологије.

Истакнуто је да је за иноваторе Републике Српске ова година јубиларна, јер је на реду 15. Међународна изложба идеја, иновација и стваралаштва "ИНОСТ МЛАДИХ 2013" и 10. година од оснивања Савеза иноватора. Јубилеји су значајни јер су постигнути изузетни резултати, те је заузет став да си исти достојанствено обиљеже, тако да шира јавност буде потпуније упозната о тим резултатима.

Акцент у обиљежавању јубилеја дат је на што квалитетнијој реализацији 15. Међународне изложбе идеја, иновација и стваралаштва "ИНОСТ МЛАДИХ 2013" и Плана активности Савеза иноватора Републике Српске за 2013. годину.ПЛАН АКТИВНОСТИ САВЕЗА ИНОВАТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2013. ГОДИНУ

Р.бр. Активност Мјесец
1 1.1.   Организација и учешће на изложбама, сајмовима и сл. у БиХ
1.1.1  Организација 15. Јубиларне међународне изложбе идеја, иновација и стваралаштва "ИНОСТ МЛАДИХ" IV
1.1.2.  Учешће на изложби "Енергетски дани-Бања Лука 2013" IV
1.1.3.  Учешће.2–на 53. Смотри младих БиХ 2013 V
1.1.4.  Учешће на Сајму занатства Бања Лука 2013 IX
1.1.5.  Учешће на Сајму DOBOJXPO 2013 X
1.1.6.  Учешће на Фестивалу науке Бања Лука 2013 XI
1.1.7.  Учешће на манифестацији "Ноћ истраживача" Требиње 2013. IX
1.2.   Учешће на изложбама, сајмовима и сл. у другим земљама
1.2.1.  Учешће на изложби "ИНОВА МЛАДИХ 2013" у Загребу (или Смотри International Olympiad in technical creativity of Southeast Europe "Best inovation 2013.") V
1.2.2.  Учешће на изложби "Проналазаштво Београд-2013" V
1.2.3.  Учешће на ТЕСЛА ФЕСТУ, Нови Сад 2013 X
1.1.4.  Учешће на Сајму "МАКИНОИВА" – Скопје 2013 (и др. међународним сајмовима). X
2 2.1.   Презентација иноваторства и едукација младих у школама
2.1.1.  Обилазак школа и анимирање за иноваторску дјелатност II-XI
2.1.2.  Реализација радионице "ИНОВАТОРСТВО И ПРЕДУЗЕТНИШТВО МЛАДИХ" (Б. Лука, Лакташи, Челинац, И. Сарајево, Требиње, Приједор, Градишка, Добој, Бијељина и др.) II-III
3 3.1.   Организација и учешће на научно-стручним скуповима, семинарима, конференцијама, презентацијама, обиљежавањима јубилеја и сл.
3.1.1  Учешће на семинарима и конференцијама у РС, Бих и земљама региона. II-XII
3.1.2.  Обиљежавање 157 год. од рођења Никoлe Тесле у Бијељини Бањој Луци (Дани Н. Тесле) VII
3.1.3.  Учешће у промоцији такмичења "Најбоља технолошка иновација" у градовима РС и реализација полуфинала у Београду и финала у Исочном Сарајеву. III-XII
3.1.4.  Учешће на Конференцији Асоцијације технике, информатике и образовања Југ. Европе. V,XI
3.1.5.  Скуп "ОКТОБАРСКИ СУСРЕТИ ПРОНАЛАЗАЧА", Идвор 2013. X
3.1.6.  Обиљежавање 10. годишљице Савеза иноватора, Бања Лука - 2013. XI
4 4.1.   Припрема и штампање каталога, монографија, билтена, постера и слично
4.1.1.  Припрема и штампање каталога изложби, признања, постера, монографија, проспеката и др. материјала. I-IX
4.1.2.  Припрема и штампање Билтена "10.- годишљица Савеза иноватора РС" I-IX
5 5.1.   Сједнице, састанци и скупштине
5.1.1.  Одржавање сједница и састанака Управног одбора и др. I-IX
5.1.2.  Одржавање год. скупштина Савеза и удружења. II
6 6.1.   Остале активности
6.1.1.  Дорада "Информационог система Савеза". II-XII
6.1.2.  Помоћ члан. при аплицирању на јавне конкурсе, изради пројекта и заштити иновација. II-XII
6.1.3.  Помоћ члановима при изради, презентацији и трансферу иновације. II-XII
6.1.4.  Ажурирање web сајта Савеза. I-XII
6.1.5.  Снимање и израда видео материјала II-XII
6.1.6.  Набавка литературе и превођење текстова II-XII
6.1.7.  Коришћење аутомобила. II-XII
6.1.8.  Сервисирање информатичке и биро опреме. II-XII
7 7.1.   Административни и књиговодствени послови
7.1.1.  Административни послови. I-XII
7.1.2.  Послови књиговодства. I-XII
7.1.3.  Трошкови подршке (режијски трошкови) I-XIIЗАДАЦИ ЗА 2013. ГОДИНУ

 1. Да се реализација Плана активности реализује у знаку јубилеја 10. година Савеза иноватора РС и 15. Међународне изложбе ''ИНОСТ МЛАДИХ 2013'', а исте означити на инвентиван начин.
 2. Да о наведеним закључцима и задацима информише не само МНТ, већ и друга министарства, Градске управе и друге институције, захтјевајући адекватнију и благовременију материјалну подршку реализације Плана активности за ову годину а посебно изложбе "ИНОСТ МЛАДИХ 2013".
 3. Путем писмених захтјева, радних састанака и личних контакта обезбиједити извеснију подршку од релевантних институција (општина, развојних агенција, фирми и др.).
 4. Са више ативности и упорности обезбиједити учешће Савеза и појединаца на међународним изложбама и сличним манифестацијама.
 5. Да Савез, као сарадник МНТ, Такмичењу НТИ 2013 (ТНТИ) посветити већу пажњу и активност. Да се анимира још веће учешће не само чланства већ и других појединаца са квалитетнијим радовима и тимовима а посебно са факултета. Посебан допринос дати да се што кретивније и квалитетније реализује Финале ТНТИ, тако да се путем медија ТНТИ још више афирмише у јавности, што ће допринети масовнијем укључивању појединаца на ову манифестацију а тиме и у иноваторску дјелатност.
 6. Анимирати чланове да активно учествују у осталим манифестацијама које организује МНТ, као и објављивању чланака и радова у часопису МНТ.
 7. Да Савез и удружења пруже максималну помоћ појединцима при заштити иновација, изради модела и испитивању, презентацији, учешћу на конкурсима и трансферу иновације, као и едукацији у коришћењу информативних технологија и аплицирању на значајне конкурсе.
 8. Остварити званичан контакт и унапредити сарадњу са појединим факултетима Бањолучког универзитета, Универзитетом И. Сарајево, институтима, ИЗИС БиХ, Иновационим центром у Бања Луци, РАРС , развојним агенцијама, фирмама и организацијама у РС, БиХ и сусједним земљама (коришћење лабораторија, радионица, тренинга, предавања, семинара, презентација, израда и реализација заједничких пројеката и сл.). Настојати да се сарадња озваничи меморандумом, протоколом или уговором.
 9. Да удружења успоставе чвршћу сарадњу са школама и да их анимирају за учешће на изложби "ИНОСТ МЛАДИХ" и др. изложбама. Да удружења преузимаји обавезу организатора и реализатора пројекта "ИНОВАТОРСТВО И ПРЕДУЗЕТНИШТВО МЛАДИХ" и да се увећој мjери укључе у рад са младима.
 10. Успоставити са савезима иноватора и сличним организацијама у сусједним и др. земљама још бољу сарадњу, не само при учешћу на изложбама (сајмовима) и другим скуповима (семинари, округли столови, конференције и сл), већ и учешћем са заједничким пројектима на регионалним и другим међународним конкурсима.
 11. Да се изради и реализује посебан план рада са јавним медијима, а интернет страницу Савеза још више осавременити, посебно са прилозима из удружења и презентацијама иновација наших чланова.
 12. Осавременити рад Савеза и удружења, тако да се ојача организацијска повезаност, повећа бројност чланства и ефикасност рада.
 13. Интезивирати рад на успостављању и коришћењу информационог система Савеза.

Предсједник,   
Мр Милован Бајић