План рада Савеза иноватора РС за 2012. годину ПДФ Штампа Ел. пошта
петак, 24 фебруар 2012 19:31

# Активност Кратак опис активности Термин
 1.  Смотре иновација: Организација и реализација изложбе "ИНОСТ МЛАДИХ 2012"
Изложба плаката "ИНОСТ МЛАДИХ 2012"
Учешће на изложбама у Београду, Загребу, Новом Саду, Скопљу, Добоју, у БиХ итд.
Учешће на изложбама у: Москви, Нирнбергу, и др.
18.-20.04.
25.-30.01.
V, X i XI
III-XI
2. Презентација иноваторства и едукација младих у школама Израда и реализација пројекта "ПРЕДУЗЕТНИШТВО И ИНОВАТОРСТВО МЛАДИХ".
Обилазак ОШ и СШ, држање часова и припреме за учешће на изложби "ИНОСТ МЛАДИХ 2012".
Формирање секција и учешће на школским манифестацијама.
I-XII
3. Организација и учешће на научно-стручним скуповима, семинарима, јавним трибинама и предавањима Реализација трибине "Нова знања и технолошке иновације".
Организација и реализација научно-стручног скупа "Технолошке иновације генератор привредног развоја".
Учешће на семинарима и предавањима из иноваторства, предузетништва, научно-техничких области и сл.. у РС, БиХ и суседним земљама .
III/IV
IX-XII

I-XII
 
4. Сједнице, састанци и годишње скупштине Редовни састанци УО Савеза и састанци у удружењима.
Учешће у раду годишњих скупштина удружења.
Реализација годишње скупштине Савеза.
I-XII

II
5. Припрема и штампање билтена, приручника и других материјала Припрема и штампање: каталога изложбе "ИНОСТ МЛАДИХ 2010" и зборника научно-стручног скупа "Технолошке иновације генератор привредног развоја", каталога иновација и билтена. Припрема и штампање Конкурса и пријава за учешће на изложби "ИНОСТ МЛАДИХ 2010".
Припрема и шптампање плаката, постера, проспеката експоната, позивница и др.
I-XII
6. Остале активности Учешће на ТНТИ и другим домаћим и међународним конкурсима (за награде најбољим иновацијама, подршку иноваторства и сл.).
Учешће у изради пројекта изложби и иноваторских радова.
Помоћ у припреми иновација за презентацију и трансфер.
Израда веб сајта и прилога за електронску пошту.
Обиљежавање значајних јубилеја (годишњице рођења Николе Тесле, Михајла Пупина, Милутина Миланковића и др.) и учешће на сличним манифестацијама.
Избор иноватора године.
I-XII


Последње ажурирано петак, 24 фебруар 2012 20:37