Конкурс за финансијску подршку иноваторства у Републици Српској за III и IV квартал 2011. године ПДФ Штампа Ел. пошта
понедељак, 19 септембар 2011 10:27
На основу члана 3. Правилника о поступку и критеријумима за финансијску подршку иноваторства у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број 122/06) и Правилника о изменама и допунама Правилника о поступку и критеријумима за финансијску подршку иноваторства у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број 11/07 и број 109/10), Министарство науке и технологије Републике Српске позива организације и иноваторе да поднесу пријаве за подстицај иноваторства, на прописаним обрасцима.

Укупан износ средстава финансијске подршке иноваторства у Републици Српској за III и IV квартал 2011. године је 29.050,00 КМ, од којих се за:
  • помоћ Савезу иноватора, удружењима иноватора и другим организацијама везаним за иноваторство распоређује 9.500,00 КМ, а
  • стимулацију појединачног рада иноватора или групе иноватора распоређује 19.550,00 КМ.

Пријаве подносити искључиво на обрасцима, и то за организације: ООИ и ООЗ, а појединачни иноватори: ОИЗ, те ОИИ ако се по други пут пријављују са истом иновацијом. Наведени обрасци се налазе на званичној web страни Владе Репубике Српске http://www.vladars.net или се могу добити путем факса број 051 / 338 - 856.

Молимо вас да у складу са горе наведеним правилницима (став 2, члан 6. и члан 10.) и средствима подстицаја, пријаве подносите на адресу: Mинистарству науке и технологије Републике Српске, Трг Републике Српске 1., 78000 Бања Лука са назнаком "Технологија-иноваторство".

Рок за подношење захтјева је 10.10.2011. године.

Са организацијама и иноваторима којима се одобри финансијска подршка Министарство науке и технологије ће склопити одговарајући уговор.

Више информација можете пронаћи на званичној интернет презентацији Владе Републике Српске:
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/media/vijesti/