План активности Савеза иноватора РС за 2011. годину ПДФ Штампа Ел. пошта
недеља, 06 март 2011 16:02
 

# Активност Кратак опис активности Период
 1.  Смотре иновација: Организација и реализација изложбе "ИНОСТ МЛАДИХ 2011"
Учешће на изложбама у Београду, Загребу, Новом Саду, Скопљу, Добоју, у БиХ итд.
Учешће на изложбама у: Москви, и др.
12-14.04.
V, X i XI

III-XI
2. Презентација иноваторства и едукација младих у школама Израда и реализација пројекта "ПРЕДУЗЕТНИШТВО И ИНОВАТОРСТВО МЛАДИХ".
Обилазак ОШ и СШ, држање часова и припреме за учешће на изложби "ИНОСТ МЛАДИХ 2011".
Формирање секција и учешће на школским манифестацијама.
I-XII
3. Организација и учешће на научно-стручним скуповима, семинарима,јавним трибинама и предавањима Реализација трибине "Нова знања и технолошке иновације".
Учешће на семинарима и предавањима из иноваторства, предузетништва, научно-техничких области и сл. у РС, БиХ и суседним земљама.
III/IV
I-XII
 
4. Сједнице, састанци и годишње скупштине Редовни састанци УО Савеза и састанци у удружењима.
Учешће у раду годишњих скупштина удружења.
Реализација г. скупштине Савеза.
I-XII

II
5. Припрема и штампање билтена, приручника и других материјала Припрема и штампање: каталога изложбе "ИНОСТ МЛАДИХ 2011", каталога иновација и билтена. Припрема и штампање Конкурса и пријава за учешће на изложби "ИНОСТ МЛАДИХ 2011".
Припрема и шптампање плаката, постера, проспеката експоната, позивница и др.
I-XII
6. Остале активности Учешће на домаћим и међународним конкурсима (за награде најбољим иновацијама, подршку иноваторства и сл.).
Учешће у изради пројекта изложби и иноваторских радова.
Помоћ у припреми иновација за презентацију, заштиту и трансфер.
Израда веб сајта и прилога за електронску пошту.
Обиљежавање значајних јубилеја (годишњице рођења Н. Тесле, М. Пупина, М. Миланковића и др.) и учешће на сличним манифестацијама.
Избор иноватора године.
I-XII

10.02.2011.
Предсједник
Мр Милован Бајић