Континуирано-комплексни ротациони мотор унутрашњег сагорјевања
 
КОНТИНУИРАНО-КОМПЛЕКСНИ РОТАЦИОНИ МОТОР УНУТРАШЊЕГ САГОРЈЕВАЊА
промјењљиве радне површине ПРП тип МИЛАН 2003 и тип МИЛАН 2004

Проф. др Милан Ђудуровић
+387 65 640 562
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Иновација спада у област машинске технике, а конкретно се односи на мотор са унутрашњим сагорјевањем (СУС).

У цилиндру мотора, коме је попречни пресјек круг, налази се ротациони клип ваљкастог облика са три, односно са четри жљеба и вишеслојним ламелама у њима, помоћу којих се реализују три, односно четри радне коморе у којима се одвија радни процес.

Према Међународној класификацији патената (МКП, Интел. 7) проналазк је разврстан и означен основним класификационим симболом Ф02Б 53/00, који се односи на моторе са ротационим или осцилирајућијим клиповима као и секундарним класификационим симболима Ф03Б 23/00, којим се дефинишу мотори са коморама за сагорјевање цпецијалног облика или конструкције ради побољшања радног процеса и Ф02Б 75/08 који обухвата моторе са два или више наизмјеничних клипова који се крећу у истом цилиндру.

Технички проблем који сам желио рјешити предметним проналаском састоји се у следећем:
 • како конструисати мотор са унутрашњим сагорјевањем који умјесто класичних клипова и клипњача има ротациони клип,
 • који може да користи све врсте бензина и дизел горива уз остваривање високих компресија без опасности од самозапаљења а при том
 • да се одликује знатно мањим механичким и енергетским губицима и термичким оптерећењем, смањеном буком и вибрацијама и већим степеном корисности,
 • са већом снагом, Pе (kW) и обртним моментом Me (Nm), и повећаном динамичком уравнотеженошћу.

Ротациони мотори су познато техничко рјешење. Једно од првих и успјешних патентирао је Феликс Ванкел (1954 године) које се и данас примјењује на неким возилима (Mazda RX8, RX9, C111, GM, … Audi RО 80, Princ RО 80).

Ротациони мотори са унутрашњим сагорјевањем (РМУС) имају знатно једноставнију конструкцију, мање покретних дијелова ради чега и мање механичке губитке енергије, тј. већи степен корисног дејства (η). Имају и већи број обртаја, јер се радни процес брже одвија, ради чега је код њих могуће добити и већу снагу мотора (Pе) јер она с једне стране зависи од броја обртаја (ω) а са друге од запремине (Vh), средњег ефективног притиска (pm) и тактности мотора (τ).

ВРЕДНОВАЊЕ КАРАКТЕРИСТИКА РОТАЦИОНОГ МОТОРА ПРП ККРОМУС

Ред.
број
Опис особина-карактеристика мотора Т И П М О Т О Р А
Класични Ванкелов МОНО ДУПЛЕX ТРИПЛЕX
1.   Цилиндри у кућишту мотора цилиндар епитрохида цилиндар цилиндар цилиндар
2.   Број саставних дијелова 750-1.250 300-600 125-150 135-175 155-250
3.   Преношење силе гас. на излазно вратило клип, клипњача, кољенасто врат. план. пар зупчан.-ексцент. вратило директно са ротора вишеслојне ламеле директно са ротора вишеслојне ламеле директно са ротора вишеслојне ламеле
4.   Потрошња горива; g/kWh 235-265 diesel/otto 250-285 diesel/otto 240-270 diesel/otto 180-200 diesel/otto 150-180 diesel/otto
5.   Механички степен корисности; ηm 0,88-0.90 0,90-0.92 0,92-0.94 0,91-0.93 0,90-0,92
6.   Термодинамички степен корисности; ηd 0,38-0,48 0,40-0.46 0,45-0.48 0,5-0.6 0,6
7.   Термодинамичко оптерећење; MJ/kg, гор. 14-17 16-20 15-18 12-14 10-13
8.   Литарска снага; kW/dm3 40-80 50-90 80-120 100-150 100-180
9.   Тежина по јединици снаге; kg/kW 2,5–5,5 0,6-1,9 0,5-1,2 0,8-1,5 0,9-1,9
10.   Цијена по једин. производа у $ 5.000-6.500 3.500-5.500 2.500-3.500 2.500-4.500 3.500-5.000
11.   Трошкови одржавања по јединици производа у $ 750-1.450 550-1.250 250-750 450-950 550-1.150
12.   Хлађење/Подмазивање расхладна течност / уље из картера расхладна течност / уље из картера расхладна течност / уље из картера расхладна течност / уље из картера расхладна течност / уље из картера
13.   Маx. број обртаја; min-1 6.000-9.000 5.000-10.000 8.000-12.000 8.000-10.000 8.000-10.000
14.   Бука dB 35-45 35-40 30-40 30-40 30-40
15.   Екологија; CO% vol 0,5-0,3 1,5-0,5 1,5-0,5 0,015-0,02 0,01-0,015
  К л а с и ч н и В а н к е л о в РОТОЦИОНИ МОТОР ПРП ККРОМУС


Понуђено рјешење КОНТИНУИРАНО-КОМПЛЕКСНОГ РОТАЦИОНОГ МОТОР УНУТРАШЊЕГ САГОРЈЕВАЊА ПРП (ККРОМУС) тип МИЛАН 2003 и тип МИЛАН 2004 моно, дуплкс и триплкс је прихватљиво јер:
 • је конструкција мотора рјешена много једноставније (комплексно) у односу на класичне,
 • континуирано усисава радну материју, истовремено обавља више фаза радног процеса и мјења радну површину на коју дјелује сила гасова,
 • није зависан само од једне врсте горива,
 • ротирајићи клип и излазно вратило мотора имају кружно кретање,
 • динамичка неуравнотеженост готово не постоји,
 • су губици радне материје у цилиндричним профилима знатно мањи,
 • је знатно смањено термодинамичко оптерећење и продужен вијек трајања,
 • је максимално искориштена брзина сагорјевања радне материје, односно број обртаја и
 • има минималну тежину и цијену производње по јединици запремине и снаге.

Ради несумљивих предности у односу на класичне и друге ротационе моторе СУС понуђено решење је прихватљиво.


Dim lights Download Embed Embed this video on your site
 

Innovation's Presentation

Fuel of the future: Hydrogen pellet-ekoterm as alternative fuel
There are no translations available. The present invention yields and reveals a new fuel mixture is packaged as energy wand "Hydrogen pellet-EKOTERM" in which the focus is set hydrogen granules and around them packs of paper with a layer of pellets of coal, insulators and sawdust. ...
Alveolate insulating brick
Innovation is patented and protected in B&H and in countries of European Union. The product is tested on institute in Essen (Germany) and on institute in Tuzli (B&H). ...
Furnace with an innovative system of air flow from room through the furnace
This solid fuel furnace is designed to with minimal size reaches maximum efficiency during heating the room. Furnace has a modern design and its major competitive advantage is an innovative air flow system from the room through the furnace, which changes with the fan, room air through the furnace ...
CW3 - modular work cell for megawatt sized distribution transformer coils production / cloning
Innovative design with detachable modules, having built in its own mechanotronics, needing only power supply and communication connectors. System could be easily reconfigured according to the current production demands, or expanded with new modules for specific tasks. ...

Content Search

Poll

Да ли сте задовољни презентованим информацијама?