There are no translations available.

Пројекат "Информациони систем Савеза иноватора РС"
У току је формирање базе података и израда пројекта информационог система Савеза иноватора РС. Израдом и реализацијом овог пројекта Савез иноватора би се укључио у савремене токове информисања и коришћењем нових технологија комуникације створили би се почетни услови за брже и ефикасније деловање у решавању многих задатака и активности Савеза.

На овај начин су у значајној мери задовољени и многи корисници као што су: државне институције, локалне заједнице, Привредна комора РС, Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, Институт за заштиту интелектуалног власништва, самостални иноватори и предузетници, колективни чланови, предузећа, и други корисници услуга Савеза.

Отварањем домена на Интернету и WEB-сајта, те решавањем информационог тока у Савезу омогава се шира комуникација са корисницима и сарадницима у земљи и свијету.

Реализацијом овог Пројекта створили би се повољнији услови за презентацију значајних проналазака и њихову реализацију у производњи, посебно малих и средњих предузећа и чиме би се поспешило и веће запошљавање.

Реализацијом овог пројекта створили би се услови за непосредан контакт са иноваторима у земљи и иностранству који учествују на изложби ‘’ИНОСТ МЛАДИХ’’ и другим сајамским и изложбеним манифестацијама. Система интегралног информационог система неопходно би се развијао кроз дужи временски период, а у складу са новим сазнањима и токовима савремене комуникације како у релизацији организационе структуре Савеза тако и развојем новог хардвера и софтвера, примене готових пакета и програма и др.