There are no translations available.

Сарадња са државним институцијама
Остварена је неопходна сарадња са појединим институцијама, које дају подршку Савезу и развоју иноваторства у РС и то са: Министарством науке и технологије, Привредним коморама РС и Бања Луке, Републичком агенцијом за развој малих и средњих предузећа, Републичким педагошким заводом, Универзитетом у Бања Луци, Институтом за заштиту интелектуалног власништва у БиХ и др.

У сарадњи са Министарством за науку и технологију израђен је Правилник за подстицај иноваторства у РС, по којем се два пута годишње на основу јавног конкурса, додјељује финансијска помоћ за појединачне радове иноватора и рад Савеза и удружења.

За реализацију наведених активности најзначајнију подршку, поред наведених институција, Савез је имао и има од Министарства за науку и технологију.