There are no translations available.

Учешће на међународним изложбама
Савез је организовао учешће на бројним међународним изложбама, афирмишући иноваторство у РС, зашта је добијен значајан број медаља и других признања.

Савез је организовао и реализовао традиционално учешће на изложбама у сусједним земљама (АРКА и ИНОВА - Загреб , ТЕСЛА ФЕСТ - Нови Сад, Проналазаштво – Београд, Бизнис-база Београд, МАКИНОВА-Скопље и др.), као и слање експоната преко АИ БиХ на друге међународне изложбе. Наступ на изложбама је био запажен и успјешан што је и доказ добијена признања (просечно годишње око 35 медаља). Савез настоји да се остваре пословни аражмани за реализацију презентираних иновација, што је и један од значајниијих циљева будућег учешћа на међународним изложбама.