There are no translations available.

Семинар "Интелектуална својина као савремени чинилац развоја"
Савез је иницирано одржавање семинара "Интелектуална својина као савремени чинилац развоја", који је реализован 17.04.2008. године у Бањој Луци, а у организацији представника ЕУ за развој инфраструктуре за заштиту интелектуалног власништва и Привредне коморе РС и уз сарадњу са Институтом за заштиту интелектуалног власништва у БиХ и Савеза.

Успостављена је добра сарадња са наведеним Институтом, чији су представници у оквиру изложбе "ИНОСТ МЛАДИХ 2008 и 2009", презентовали своју дјелатност непосредно контактирајући са иноваторима и осталим заинтересованим појединцима. Савез је иницирао и отварање филијале Института у Бања Луци. Савез је активно учествовао и у изради Стратегије развоја Института и нацрта закона о интелектуалној заштити у БиХ.