There are no translations available.

Пројекат ''Технолошке иновације генератор привредног развоја''
Савез је у сарадњи са Привредном комором РС и Републичком агенцијом за развој малих и средњих предузећа, успјешно реализовао научно-стручни скуп "Технолошке иновације генератор привредног развоја". Скуп је одржан 12 и 13. новембра 2008. године, под покровитељством Министарства науке и технологије РС и Министарства цивилних послова БиХ.

На скупу је од пријављених 38, презентовано 27 научно-стручна рада. Издат је и Зборник радова, који садржи веома користан материјал, неопходан за обогаћивање сазнања из области стварања, примјене и заштите технолошких иновација, те њиховог утицаја на привредни и друштвени развој РС.

Присутни су веома позитивно оцијенили одржавање оваквог скупа на којем су се на научно-стручан начин разматрали аспекти достигнућа у примјени технолошких иновација и њиховом доприносу привредном и друштвеном развоју РС и на којем су непосредно комуницирали аутори (научници, експерти, стручњаци и иноватори), представници институција, привреде, културе и јавности. Савез ће настојати да скуп буде одржаван сваке године и да пређе у традицију, чиме би био дат значајан допринос стварању и примјени технолошких иновација за развој привреде и друштва у РС-БиХ.