There are no translations available.

Пројекат "Предузетништво и иноваторство младих"
Циљ пројекта је подизање свијести о значају предузетничко-иноваторске дјелатности и развијање предузетничко-иноваторског духа и креативних способности код младих људи. Афирмисање и креативна примијена знања, као активног капитала и ресурса од кога зависи лична и заједничка будућност, те младе иноваторе-предузимаче мотивирати за даљи рад и усавршавање.

Пројекат је реализован крајем 2007/2008. и почетком 2009. године, у свим ОШ (9-ти разреди) регије Бања Лука и општинама Лакташи и Челинац. Наведене општине су финансијски подржале реализацију пројекта.

Пројекат је изванредно прихваћен и дате су позитивне оцијене школских власти и представника општина. Исти пројекат је предложен Министарству просвјете и културе, међутим Министарство је одговорило да подржава пројекат, али да за сада нема финансијских средстава да се пројекат реализује у осталим школама у РС.