There are no translations available.

Пројекат међународна изложба "ИНОСТ МЛАДИХ"
Од 1994. до 1998. године Удружење иноватора регије Бања Лука успјело је одржати четири веома успјешне изложбе под називом "ИНОСТ" (ИНОваторство и СТваралаштво). Ова манифестација, због материјалниих разлога и стања наше привреде прелази у манифестацију "МАЛИ ИНОСТ", који је успјешно одржана задњих година. Од 2006. године ова манифестација прерасла је у међународну изложбу идеја и иновација младих, и мијења назив у "ИНОСТ МЛАДИХ".

Изложба иновација и стваралаштва младих "ИНОСТ МЛАДИХ" одржана је ове године (2009.) по 11 пут, а кроз њу је успјешно анимиран рад школске омладине (просечно са 300 радова и 500 аутора-годишње) и рад чланова удружења из РС, БиХ и земаља у окружењу. Ове године изложба је посвећена 130. годишњици рођења Милутина Миланковића - свјетског научника и проналазача са мотом "Науком, знањем и иновацијама заштитимо климу и живи свијет на планети".

Успостављена је добра сарадња са школама, институцијама, другим организацијама и удружењима а посебно са земљама у окружењу (Србија, Хрватска и Македонија). Афирмација знања као основне врједности а посебно инвентивне примијене знања у рјешавању техничких проблема на локалном и глобалном нивоу.

Циљ је да по квалитету експоната и структури учесника постане традиционална међународна изложба идеја, иновација и стваралаштва и да добије сертификат од WIPO-а.