О нама PDF Print E-mail
Friday, 04 September 2009 00:49
There are no translations available.

Савез иноватора Републике Српске је почеo са радом у новембру 2004. године и основан је у складу са Законом о удружењима и Фондацијама Републике Српске. Савез делује као правно лице и непрофитно удружење.

Визија
Да се Република Српска развија као иновационо друштво, чија је изградња заснована на савременим знањима, истраживањима и примјењеним технолошким иновацијама.

Мисија
Савез иноватора Републике Српске је непрофитно, нестраначко и невладино удружење, кога чине удружења иноватора и појединци са простора Републике Српске (РС), чији је основни циљ да обједини и усмери заједничке напоре ради: развијања профитно-иноваторске дјелатности у Републици Српској и изградње иновацијско-профитне Републике Српске.

Ради остварења својих циљева Савез иноватора Републике Српске има сљедеће задатке:

  • Иницира и утиче, преко институција власти на израду и доношење стратегије иноваторске дјелатности подржане одговарајућим мјерама економске политике РС,
  • Иницира доножење закона о иновационој дјелатности и формирање инфраструктуре за подршку иновација,
  • Подстиче, развија и популарише иноваторску дјелатност,
  • Ангажује се на омасовљењу чланства, у привредним и друштвеним дјелатностима, образoвним установама и другим срединама – формирањем удружења, клубова, секција и сличних организација,
  • Подстиче, помаже и оспособљава своје чланство за иноваторско стваралаштво, да може самостално процјенити оригиналност иновације, комерцијалност и начин заштите ауторства,
  • Помаже члановима при заштити иновација , њиховој реализацији, атестирању и маркетингу,
  • Организује изложбе, сајмове, савјетовања, семинаре, јавне трибине и друге облике промоција иноваторства,
  • Организује посјете и учешће својих чланова на изложбама и сајмовима и сличним манифестацијама у РС, БиХ и иностранству.