Конкурс за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској Штампа
уторак, 05 март 2013 18:09
Конкурс за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској. У складу са Планом расподјеле буџетских средстава Министарства науке и технологије, укупан износ средстава финансијске подршке иноваторства у Републици Српској за I и II квартал 2013. године износи 38.000,00 КМ. Конкурс је отворен до 18.03.2013. године.

За организације иноватора потребни су обрасци ООИ и ООЗ, за иноваторе појединце или групе иноватора образац ОИЗ, а у случају да се иноватор по други пут пријављује са истом иновацијом потребни су обрасци ОИЗ и ОИИ.

Конкурс и обрасце за конкурс можете преузети и на сајту Министарства науке и технологије www.vladars.net.

Поред наведеног, Министарство је расписало још пет конкурса:
  • Конкурс за суфинансирање програма обезбјеђивања и одржавања опреме и простора за научноистраживачки рад у 2013 години (У складу са Планом расподјеле буџетских средстава Министарства науке и технологије РС за 2013. годину, укупна средства за ову намјену износе 100.000,00 KM – конкурс отворен до 30.05.2013. године)
  • Конкурс за суфинансирање програма међународне научне сарадње од значаја за Републику у 2013. години (150.000,00 КМ – конкурс отворен до 31.10.2013. године)
  • Конкурс за суфинансирање научно-стручних скупова у 2013. години (220.000,00 КМ – конкурс отворен до 31.10.2013. године)
  • Конкурс за суфинансирање научних публикација у 2013. години (160.000,00 КМ – конкурс отворен до 15.06.2013. године)

Обрасце за конкурс можете погледати и преузети овдје: