Konkurs za finansijsku podršku inovatorstvu u Republici Srpskoj PDF Štampa El. pošta
utorak, 05 mart 2013 18:09
Konkurs za finansijsku podršku inovatorstvu u Republici Srpskoj. U skladu sa Planom raspodjele budžetskih sredstava Ministarstva nauke i tehnologije, ukupan iznos sredstava finansijske podrške inovatorstva u Republici Srpskoj za I i II kvartal 2013. godine iznosi 38.000,00 KM. Konkurs je otvoren do 18.03.2013. godine.

Za organizacije inovatora potrebni su obrasci OOI i OOZ, za inovatore pojedince ili grupe inovatora obrazac OIZ, a u slučaju da se inovator po drugi put prijavljuje sa istom inovacijom potrebni su obrasci OIZ i OII.

Konkurs i obrasce za konkurs možete preuzeti i na sajtu Ministarstva nauke i tehnologije www.vladars.net.

Pored navedenog, Ministarstvo je raspisalo još pet konkursa:
  • Konkurs za sufinansiranje programa obezbjeđivanja i održavanja opreme i prostora za naučnoistraživački rad u 2013 godini (U skladu sa Planom raspodjele budžetskih sredstava Ministarstva nauke i tehnologije RS za 2013. godinu, ukupna sredstva za ovu namjenu iznose 100.000,00 KM – konkurs otvoren do 30.05.2013. godine)
  • Konkurs za sufinansiranje programa međunarodne naučne saradnje od značaja za Republiku u 2013. godini (150.000,00 KM – konkurs otvoren do 31.10.2013. godine)
  • Konkurs za sufinansiranje naučno-stručnih skupova u 2013. godini (220.000,00 KM – konkurs otvoren do 31.10.2013. godine)
  • Konkurs za sufinansiranje naučnih publikacija u 2013. godini (160.000,00 KM – konkurs otvoren do 15.06.2013. godine)

Obrasce za konkurs možete pogledati i preuzeti ovdje: