Konkurs za finansijsku podršku inovatorstva u Republici Srpskoj za III i IV kvartal 2011. godine PDF Štampa El. pošta
ponedeljak, 19 septembar 2011 10:27
Na osnovu člana 3. Pravilnika o postupku i kriterijumima za finansijsku podršku inovatorstva u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 122/06) i Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku i kriterijumima za finansijsku podršku inovatorstva u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 11/07 i broj 109/10), Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske poziva organizacije i inovatore da podnesu prijave za podsticaj inovatorstva, na propisanim obrascima.

Ukupan iznos sredstava finansijske podrške inovatorstva u Republici Srpskoj za III i IV kvartal 2011. godine je 29.050,00 KM, od kojih se za:
  • pomoć Savezu inovatora, udruženjima inovatora i drugim organizacijama vezanim za inovatorstvo raspoređuje 9.500,00 KM, a
  • stimulaciju pojedinačnog rada inovatora ili grupe inovatora raspoređuje 19.550,00 KM.

Prijave podnositi isključivo na obrascima, i to za organizacije: OOI i OOZ, a pojedinačni inovatori: OIZ, te OII ako se po drugi put prijavljuju sa istom inovacijom. Navedeni obrasci se nalaze na zvaničnoj web strani Vlade Repubike Srpske http://www.vladars.net ili se mogu dobiti putem faksa broj 051 / 338 - 856.

Molimo vas da u skladu sa gore navedenim pravilnicima (stav 2, član 6. i član 10.) i sredstvima podsticaja, prijave podnosite na adresu: Ministarstvu nauke i tehnologije Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1., 78000 Banja Luka sa naznakom "Tehnologija-inovatorstvo".

Rok za podnošenje zahtjeva je 10.10.2011. godine.

Sa organizacijama i inovatorima kojima se odobri finansijska podrška Ministarstvo nauke i tehnologije će sklopiti odgovarajući ugovor.

Više informacija možete pronaći na zvaničnoj internet prezentaciji Vlade Republike Srpske:
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/media/vijesti/